Tijdlijn onderwerp informatie
Tijdlijn onderwerp informatie


Willem van Ewijck loopt bij Terschelling op een mijn

De Willem van Ewijck was een in Vlissingen gestationeerde mijnenveger. Het schip was in september 1939 samen met een aantal andere schepen bezig met het leggen van mijnen in de Waddenzee.


Op 7 september voer het schip samen met de mijnenvegers 'Jan van Gelder', 'Abraham van der Hulst', 'Pieter Floris' en de mijnenlegger 'Nautilus' in de buurt van Terschelling. Door de stroming bleven niet alle mijnen op de juiste plaats liggen en moesten deze afdrijvers worden geruimd.


Dit ruimen gebeurde me behulp van een mitrailleur. Op het moment dat manschappen van Hr. Ms. 'Willem van Ewijck' gereed stonden om zo'n afgedreven mijn te vernietigen, dreef het schip door een sterke stroming over een andere mijn heen. Het schip werd midscheeps getroffen waarna het met een geweldige explosie in tweeën brak en binnen enkele minuten verdween het in de diepte. Volgens de courant verdwenen 25 bemanningsleden van het schip mee in de diepte. Van de mannen die uit het water werden gered waren er diverse zo zwaar gewond dat ze korte tijd later aan hun verwondingen bezweken.