Tijdlijn onderwerp informatie
Tijdlijn onderwerp informatie


Bombardement Westkapelse Zeedijk (tbv Innundaties Walcheren)
In september had het geallieerde opperbevel besloten om Walcheren te inunderen. Hiermee zou de Duitse bezettingsmacht worden geïmmobiliseerd. Daarnaast zouden een aantal in het achterland opgestelde bunkers onbruikbaar worden. Dit zou de geplande invasie vergemakkelijken. Voordat de dijken werden doorgebroken moesten de burgers in het gebied worden gewaarschuwd. Door strooibiljetten af te werpen hoopte men het aantal burgerslachtoffers laag te houden. Veel van de strooibiljetten kwamen echter niet op de juiste plaats terecht. De Walcherse burgers waren ook niet echt van plan een veilige haven op te zoeken. De geallieerden wierpen in op 3 oktober 1944 vele bommen op de dijken bij Westkapelle en Vlissingen af. Toen duidelijk werd dat hiermee niet het hele eiland onderliep werden enige dagen later ook bij Veere en Ritthem de dijken vernield. Tijdens het Bombardement op Westkapelle kwamen veel mensen om doordat bommen in het aan de dijk liggende dorp vielen. De grootste ramp vond echter plaats in molen de Roos. De uitgang van de schuilkelder onder de molen raakte geblokkeerd en de mensen die hier een veilig heenkomen hadden gezocht verdronken. Een maand later lande de commando's ter hoogte van het gat in de dijk waarna Walcheren, het laatste Duitse bolwerk aan de Schelde, kon worden bevrijdt