Tijdlijn onderwerp informatie
Tijdlijn onderwerp informatie


Oversteken van de Schelde door Duitse Militairen
Nadat Antwerpen gevallen was zaten duizenden Duitse Militairen vast in een gebied dat zich uitstrekte van Noord-Frankrijk tot aan de Westerschelde. Toen bleek dat de geallieerden in Antwerpen hun opmars stopten maakten de Duitser van de gelegenheid gebruik om militairen en materieel via een achterdeur weer voor het front te krijgen. In een kort tijdsbestek werden via alles wat varen kon manschappen en materialen naar de Bevelanden en Walcheren overgezet. De geallieerden vielen geregeld de vaartuigen aan die op de Schelde voeren.
Omdat de organisatie niet altijd goed geregeld was zijn de cijfers over doden en gewonden niet volledig meer te achterhalen. We kunnen op basis van rapportages wel een en ander terugvinden over de activiteiten die in het Scheldegebied plaatsvonden

Op 11 september vindt bij een beschieten van een rode kruisvaartuig in de haven van Terneuzen een persoon de dood en wordt er een gewond. Niet veel later volgt een melding van een hevig bombardement op het dorp Breskens zelf.

Die dag sneuveld ook een commandant van een flakboot die de stroom vluchtelingen probeert te beschermen.

op 12 september beschoten de geallieerden wederom een lazaret boot waarop 55 manschappen aanwezig waren. 25 van hen vonden hierbij de dood en een aantal raakte vermist. We hebben echter geen namen van de slachtoffers kunnen achterhalen.