Tijdlijn onderwerp informatie
Tijdlijn onderwerp informatie


5 man gefussileerd in de Duinen bij Klein-Valkenisse
In september 1944 werd het standrecht dat voorheen alleen voor Duitse militairen bestond ook van toepassing op burgers. Als je je schuldig had gemaakte aan een actie die tegen de Duitsers was gericht kon je voor een tribunaal van drie militairen ter dood worden veroordeeld. Tegen het vonnis was geen beroep mogelijk. De hoogste officier in de regio bekrachtigde het vonnis en hij was tevens degene die een eventueel gratieverzoek kon honoreren.

Op 11 september werden in de duinen bij Klein-Valkenisse op Walcheren een 5-tal personen die volgens het standrecht veroordeeld waren geëxecuteerd. Onder hen waren 3 belgen die onderduikers verborgen zouden hebben en in het bezit waren van wapens en munitie. De Middelburger Wim Niesthoven werd veroordeeld omdat hij op dolle dinsdag (5 september) een sabotagedaad had uitgevoerd. Hij had namelijk een gat in het wegdek gegraven met de bedoeling de terugtocht voor de Duitsers te bemoeilijken.

Andries Dieleman uit Wissekerke werd veroordeeld omdat hij op dolle dinsdag had geholpen een aantal Duitsers te ontwapenen en gevangen te zetten. Een week later werd er in de duinen het zesde slachtoffer van het standrecht begraven. De 19 jarige Johan van der Weij die veroordeeld was voor het wegnemen van een Duits geweer bij de Sloedam was in de bomvrije kazerne in Vlissingen geëxecuteerd. Zijn jongere vriend die tijdens de diefstal van het wapen gewond was geraakt kon zolang hij in het ziekenhuis lag niet veroordeeld worden. De behandelend arts vond steeds een reden om de jongen in het ziekenhuis te houden.

De familie van de slachtoffers werd niet geïnformeerd over de executie en ze hadden geen idee waar de mannen waren. Op aanwijzingen van een in Duitse krijgsdienst opgenomen Pool die de executies had gezien werden op 15 januari 1946 de lichamen gevonden in een massagraf bovenop de duinen. Op deze plaats is later het kruis geplaatst.