Tijdlijn onderwerp informatie
Tijdlijn onderwerp informatie


Artillerie beschieting van Nieuwdorp
Nadat Nieuwdorp zonder slag of stoot was ingenomen op 30 oktober 1944 starten de Duitsers vanuit Walcheren vanaf de volgende dag beschietingen. Veel Nieuwdorpers zoeken dekking in de bunker die aan het eind van de Havenweg staat. In de Havenweg wordt op 31 oktober 1944 Maatje Otte door een granaatscherf dodelijk getroffen.